نکته هاي مهم براي دم کردن قهوه عبارتند از :

  1. از آب تازه و سرد استفاده کنيد
  2. قهوه را دو باره گرم نکنيد،هر بار آن را تازه درست و سرو کنيد.
  3. جوشيدن باعث تلخي مي شود پس هر گز قهوه را نجوشانيد.
  4. براي بهترين نتايج توصيه مي کنيم به ازاي هر 180 ميلي ليتر آب از 10 گرم قهوه آسياب شده استفاده کنيد
  5. از تفاله هاي قهوه دوبار استفاده نکنيد . آنچه باقي مي مانده اجزاي تلخ و نامطبوع قهوه است.
  6. قهوه را تنها براي مدت 20 دقيقه مي توان بر روي اجاق گاز يا اجاق برقي گرم نگه داشت و سپس از آن عطر و طعم قهوه رو به افول و نامطبوع شدن مي گذارد.
  7. بهتر است حتما قهوه را در ظروف بدن درز تاريک و خنک نگهداري شود تا کيفيت مزه و عطر آن از بين نرود.
  8. روشي ديگر براي تهيه نوشيدني قهوه قرار دادن پودر قهوه داخل يک صافي است که آب جوش قطره قطره روي قهوه مي چکد طعم اين قهوه به ميزان آب و قهوه بسيار بستگي دارد.

 اما کاملا طعم قهوه اسپرسو از اين قهوه بهتر است . در اين روش با استفاده از نيروي جاذبه آب از ميان پودر قهوه عبور مي کند و قهوه خوش طعمي را ايجاد مي نمايد.

براي تهيه يک قهوه خوب باکتري قهوه به موارد زير توجه کنيد.

از کتري اي استفاده کنيد که بدنه و لوله هاي آن از جنس استيل بوده به گرم نگه دارنده قهوه مجهز باشد.

استفاده از ترکيبات خوب قهوه نيز موثر است.

 


همکاران ما

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image